strona główna kontakt ogłoszenia

Organy Spółdzielni

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza:
  1. Bebłot-Wiśniewska Danuta
  2. Chałupka Andrzej
  3. Chęcińska-Dandyk Ewa
  4. Czaja-Kozioł Janina
  5. Gawlik Barbara
  6. Jura-Skrzyszewska Wiesława
  7. Kowalski Andrzej
  8. Mackiewicz Krystyna
  9. Małycha Zofia
 3. Zarząd Spółdzielni
  1. Prezes Zarządu – Andrzej Kochański
  2. Z-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy – Krzysztof Jaskulski
  3. Członek Zarządu – Renata Kurcz-Kurczewska