strona główna kontakt ogłoszenia

Organy Spółdzielni

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza:
  1. Chęcińska Brygida
  2. Domagała Dariusz
  3. Harciarek Janina
  4. Kosarga – Bednarek Małgorzata
  5. Kowalski Andrzej
  6. Mackiewicz Krystyna
  7. Musiał Jadwiga
  8. Orzech Marek
  9. Siedlecki Zbigniew
 3. Zarząd Spółdzielni
  1. Prezes Zarządu – Andrzej Kochański
  2. Z-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy – Krzysztof Jaskulski
  3. Członek Zarządu – Renata Kurcz-Kurczewska