strona główna kontakt ogłoszenia

Organy Spółdzielni

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza:
  1. Andrzej Chałupka
  2. Janina Czaja-Kozioł
  3. Dariusz Domagała
  4. Barbara Gawlik
  5. Tomasz Harciarek
  6. Krystyna Kowalska
  7. Jadwiga Musiał
  8. Marek Orzech
  9. Zbigniew Siedlecki
 3. Zarząd Spółdzielni
  1. Prezes Zarządu – Andrzej Kochański
  2. Z-ca Prezesa Zarządu – Krzysztof Jaskulski
  3. Członek Zarządu – Renata Kurcz-Kurczewska