strona główna kontakt ogłoszenia

Zasoby Spółdzielni

Pierwszy dom mieszkalno – usługowy przy ul. Armii Czerwonej nr 5 odebrano w dniu 20-03-1960 r. 10 mieszkań, 30 izb i 2 lokale usługowe. W roku 1961 oddano do użytku budynek przy ulicy Bolesława Prusa 10 (18 mieszkań) W roku 1963 oddano pod zasiedlenie budynek przy ulicy Bolesława Prusa 12 (24 mieszkania) W 1996 r. przejęto budynek przy ulicy Kościuszki 22 (6 mieszkań)

Lata 1967 – 1970 to dalszy, systematyczny rozwój Spółdzielni.
Wybudowano budynki:

W latach 1971 – 1978 budowano kolejne budynki realizując potrzeby mieszkaniowe członków oczekujących w Spółdzielni na swoje „M”. I tak:

W latach 1986 – 1991 Spółdzielnia zwiększyła swoje zasoby o nowo wybudowane osiedle przy ulicy Krasickiego – Słowackiego.

W ciągu 50 lat istnienia Spółdzielni stan jej zasobów sukcesywnie wzrastał.
W jubileuszowym, 2009 roku, wynosił 23 budynki, w tym 22 mieszkalne, 1 administracyjno – biurowy, 12 lokali użytkowych, 6 placów zabaw, tereny zielone, parkingi i miejsca postojowe, grogi wewnętrzne.

Teren administrowany przez Spółdzielnię to 8,46 ha, składający się z czterech osiedli w różnych częściach miasta Olesna.