strona główna kontakt ogłoszenia

Ogłoszenia

.

Informujemy,

że z dniem 19 września 2022r. rozpoczynamy sezon grzewczy 2022/2023.

Ewentualne problemy prosimy zgłaszać w dziale GZM w siedzibie  Spółdzileni Mieszkaniowej.

Zarząd SM Olesno

.

Informujemy, że w dniach 12 i 15 września 2022r. ECO S.A. Opole będzie uzupełniać wodę w instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Należy zwrócić uwagę, aby zawory termostatyczne przy grzejnikach zostały całkowicie otwarte, co zapobiegnie zapowietrzeniu się instalacji. 

Zarząd SM Olesno

 

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie informuje, że

od dnia 18 do 21 lipca 2022r.

kasa Spółdzielni będzie nieczynna.

Wpłat można dokonywać

za pośrednictwem banku lub internetu na konto:

PKO BP SA – nr 54 1020 3668 0000 5802 0009 2114

     lub  ING BŚląski – nr 33 1050 1171 1000 0005 0065 6525

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

APEL do MIESZKAŃCÓW Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie

Caritas_Spes z Kamieńca Podolskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Podola w Tarnowie zwracają się z gorącą prośbą o możliwe wsparcie humanitarne dla mieszkańców Kamieńca Podolskiego w Ukrainie.

W związku z wojną na tym terenie i tragicznymi jej skutkami, na błagalną prośbę władz kościelnych, służb medycznych i wojskowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Podola zorganizowało już od 12.03.2022, przy ogromnym wsparciu tarnowskiego Caritasu cotygodniowe transporty z darami.

Nadal potrzebne są:

- środki medyczne (opatrunki, gaza, bandaże, woda utleniona, itp.),

- lekarstwa (przeciwbólowe, grypowe, żołdkowe, cisnieniowe, itp.),

- sprzęt medyczny,

- żywność o przedłużonym okresie ważności (konserwy, mąka, kasza, makaron, olej, kawa, herbata, itp.,

- artykuły pierwszej potrzeby sanitarnej i osobistej (mydło, podpaski, pampersy dla dzieci i dorosłych, pasta do zębów, itp.),

- chemia (proszek do prania, płyny do kuchni i łazienek, płyn do mycia naczyń, itp.)

Transport jest kierowany do katedry im. Św. Piotra i Pawław Kamieniu Podolskim skąd przekazywany jest wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Każda ilość przekazanych przez Państwa darów zostanie dostarczona i wykorzystana przez potrzebujących. Liczymy na Państwa odruch serca.

Podpisał: Dyrektor, Stanisław Nagórniak

W odpowiedzi na APEL,

olescy wolontariusze, będą oczekiwali na  dary, które zechcecie Państwo przekazać do Ukrainy

- na placu Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie przy ul. Księdza Gustawa Łysika 1, w dniu 19 lipca 2022r. (wtorek) od godziny 10.00 do 18.00.

Potrzebne są również rękawice i buty robocze, pościel, koce i ręczniki.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!!

...

Informujemy,

że z dniem 9 maja 2022r. zakończyliśmy sezon grzewczy 2021/2022.

Prosimy o ustawienie głowic termostatycznych - do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2022/2023 - na pozycji 6 (Słowackiego 4 - na pozycji 5).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie 

.

Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ w Kluczborku buduje osiedle

https://www.mieszkania.smkluczbork.pl/

.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021r.

kasa Spółdzielni będzie czynna również w poniedziałki

od godzny 9:00 do 13:00.

W pozostałe dni - bez zmian.

 

                                                 Zarząd Społdzielni

...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie informuje, że od dnia 23 czerwca br., została obniżona temperatura ciepłej wody użytkowej w ciągu dnia z 55oC do 50oC oraz dodatkowo w godzinach nocnych, tj. od 2300 do 400 z 45oC do 40oC, dla budynków przy ul. Słowackiego 4 -14.

Decyzja jw. została podyktowana zamiarem obniżenia kosztów za podgrzanie wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Została  poprzedzona analizami mocy dla poszczególnych budynków oraz korespondencją i rozmowami z dostawcą ECO Opole w okresie poprzedzającym jej podjęcie.

Koszty utrzymania temperatury wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej są wysokie. Administratorzy zasobów mieszkaniowych szukają optymalnych rozwiązań. Dostawcy ciepła monitorując parametry poszczególnych budynków znają ich wykorzystanie i potrzeby. 

Od dnia 25 listopada br., został przesunięty czas obniżenia temperatury w godzinach nocnych z 2300 na 2330 do 430.

Wyrażamy nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii korzystania z ciepłej wody użytkowej przy obecnych temperaturach, do utrzymania których, bezwzględnie zobowiązaliśmy dostawcę.

.

numery kont Spółdzielni Miesazkaniowej

PKO BP              - 54 1020 3668 0000 5802 0009 2114

ING Bank Śląski - 33 1050 1171 1000 0005 0065 6525

.

Korporacja Kominiarzy Polskich

z a l e c a – dla własnego bezpieczeństwa:

 

- ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków prze umożliwienie dostępu do kominów, kanałów kominowych,

- usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki lub zaniedbania, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru,

- dokonuj obowiązkowej kontroli przewodów kominowych,

- w żadnym wypadku nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe,

- zapewniaj dopływ powietrza zewnętrznego niezbędnego do prawidłowego spalania gazu tzn. nie doszczelniaj okien i innych zamknięć otworów zewnętrznych,

- w przypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych o dużej szczelności uniemożliwiających dopływ powietrza zewnętrznego należy przewidzieć odpowiednie urządzenie zapewniające wystarczający jego napływ,

- piecyk gazowy i terma gazowa powinny być szczelnie przyłączone do przewodów spalinowych, a przewody spalinowe musza być szczelne i drożne,

- należy uchylać okna podczas użytkowania urządzeń gazowych, szczególnie gdy okna są uszczelnione lub wymienione na szczelne, a nie zastosowano innego rozwiązania doprowadzenia powietrza.

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pozycja 1623. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 7 czerwca 2010r., Dz. U. Nr 109, pozycja 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Numery telefonów alarmowych:

- 999 – pogotowie ratunkowe

- 998 lub 112 – straż pożarna